Cégünk az alábbi futóművel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja:

 • Professzionális futómű geometria mérés/állítás
 • Futóműalkatrészek vizsgálata holtjáték vizsgálóval
 • Futóműalkatrész csere
 • Futómű javítás
 • Lengéscsillapító ellenőrzés lengéscsillapító paddal
 • Gumiabroncs szerelés
 • Gumiabroncs centrírozás
Felhívjuk figyelmüket kedves ügyfeleinknek, hogy futómű állításra, megfelelően beállított gumiabroncs nyomással és leszerelt dísztárcsákkal érkezzenek!

Szervizünk 4 mérőfejes, 8 sugaras, CCD kamerás, PC alapú futómű állító berendezést használ. Ügyfeleinknek lehetősége van nem csak az első, de szükség szerint a hátsó futóművet is beállíttatni egyetlen futómű állító gép felszereléssel.

Ügyfeleink minden esetben futóműállító berendezés által kinyomtatott lapot kapnak melyen szerepel járművük teljes futómű geometriájának jelenlegi állapota.

Az optimális futómű beállítás előnyei:

 • Optimális útfekvés
 • Helyes viselkedés fékezésnél (nem húz oldalra)
 • Optimális nyomtávtartás egyenetlen útburkolatokon is
 • Biztonságos kanyarvétel (jobb kanyarfekvés)
 • Pontos egyenesben tartás
 • Az abroncsok idő előtti kopásának kiküszöbölése

A futómű a gépjárművek biztonsága szempontjából igen lényeges szerkezeti elemekből áll, ezért kialakításuknál a közlekedésbiztonság meghatározó szerepet tölt be. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben a futóműnek biztosítania kell a gépjármű és az úttest között a folyamatos kapcsolatot. A futóművek szerkezeti elemei közé soroljuk a gépjárművek haladásával, különböző irányba való mozgatásával kapcsolatos elemeit; a rugózását, lengéscsillapítását és stabilitását biztosító szerkezeti elemeket, valamint a kerékmeghajtások szerkezetét is. A kerékfelfüggesztés összeköti a kerekeket az alvázzal illetve az önhordó felépítménnyel. Átviszi egyrészt a jármű súlyát és a tömegerőket a kerekekre, másrészt a kerekek fékezési, meghajtó és oldalvezetési erőit a felépítményre. A futómű beállításának optimális értékeit a gyárak minden kocsi típushoz pontosan megadják. Ezen előírások elhanyagolása, rossz beállítása rendellenes gumikopáshoz, a futómű idő előtti rongálódásához vezethet. A futómű beállításának minősége nagymértékben befolyásolja a jármű menetviszonyait.

autó szerviz - műszaki vizsga - futómű állítás

Kerékdőlés:

A kerék síkja a függőlegestől általában eltérő . A gépkocsi hossztengelyéhez képest a kerekek felső széle kifelé (pozitív) vagy befelé (negatív) dől. Nagysága típusonként változik. Feladatai közé tartozik a kerékcsapágyak egyirányú támasztása (holtjáték korlátozása, csapágy terhelésének csökkentése) és csökkenteni a kormányzási nyomatékot. (Nem minden típuson állítható).

autó szerviz - műszaki vizsga - futómű állítás

Kerékösszetartás:

Felülnézetben a kerekek egymástól mért távolsága a mellső tengely előtt és mögött nem egyezik meg. Ha a tengely előtt kisebb ez a távolság, akkor kerékösszetartásról, ha mögötte, akkor széttartásról van szó. A kerékdőlés hatására a kerekek a dőlés irányába igyekeznek elkanyarodni, és az ebből adódó igénybevételt csökkenti, illetve ellensúlyozza az összetartás. A kerékösszetartás korlátozza a kormányholtjátékot, csökkenti a kerekek szétállási hajlamát, javítja a nyomtartást. Minden autón állítható, egyes típusokon a hátsó futóművön is.

autó szerviz - műszaki vizsga - futómű állítás

Csapterpesztés:

A csapterpesztés hatására a kerék talppontja és a (csapszeg képzeletbeli meghosszabbított felső és alsó gömbcsukló vonala) a talajon közelebb kerül egymáshoz, igy a talajellenállás nyomatékának karja csökken, könnyebb lesz az elkormányzás. A csapterpesztés szögértéke mindig nagyobb, mint a kerékdőlésé, ezért kormányzáskor a jármű megemelkedik, így visszakormányzáskor a kocsi saját tömege is segíti a vezetőt a kormány visszaforgatásában Előfordul, hogy a „csapszeg” (felső és alsó gömbfej vonal) tengelyvonala a kerék talppontján kívül metszi a talajt.

autó szerviz - műszaki vizsga - futómű állítás

Utánfutás:

Elősegíti az egyenes úton való haladást. A csapszeg középvonalának elvi meghosszabbítása – pozitív dőlés esetén – haladáskor megelőzi a kerék talppontját, vagyis a gépkocsit mozgató erő mintegy maga után húzza a kereket. Negatív dőlésnél a kerék előzi meg az erőhatást, azaz maga után húzza az autót, ezért fordulékonyabbak az első kerék-meghajtású gépkocsik.

Tehát javasoljuk, hogy javíttatás után, avagy az évközi gumiabroncs csere után vegye igénybe a futómű állítás lehetőségét.