Időszakos műszaki vizsgálat
(Műszaki vizsga)

műszaki vizsga

Cégünk telephelyén végezzük a gépjárművek műszaki vizsgáztatását, utóbbira igény esetén, mi magunk készítjük fel járművét, az eredményes vizsga érdekében. A következő járműkategóriákkal foglalkozunk:

 • Személygépkocsi - M1
 • Személygépkocsi 4x4 - M1
 • Kistehergépkocsi - N1
 • Kistehergépkocsi 4x4 - N1
 • Pótkocsi (fék nélküli) - O1

Személygépkocsi műszaki vizsga, csak 24.500 Ft!

A műszaki vizsga fontossága:

A balesetmentes közlekedés egyik alappillére, hogy megfelelő műszaki állapotú járművek vegyenek részt a közúti forgalomban. A gépjármű műszaki megvizsgálását a gépjármű tulajdonosa személyesen, vagy meghatalmazottja útján kérheti szervizünkben. Fontos, hogy a műszaki vizsgára jelentkező érvényes személyi okmányokkal, amennyiben mások nevében és képviseletében jár el, szabályosan kiállított meghatalmazással jelenjen meg a vizsgabázison. Ahhoz, hogy gépkocsija megfeleljen a Közlekedési Felügyelet előírásainak, szabályzatainak és nem utolsó sorban az ön illetve családja és környezetének biztonságos közúti forgalomban való részvételéhez, cégünk maximálisan a lehető legjobb munkát végezi az autók műszaki vizsgára való felkészítése során.

 • Kérjük minden esetben tiszta állapotban hozzák műszaki vizsgára gépjárművüket!
 • Amennyiben dísztárcsa van az autón, kérjük a műszaki vizsgálat előtt szíveskedjenek eltávolítani a gépkocsiról!
 • Nagyban meggyorsítja a munkavégzést, ha már előre megtisztított alváz és motorszámal érkeznek hozzánk kedves ügyfeleink! Ezen azonosítók helyeiről az eladó, vagy egy hozzáértó személy biztosan készséggel tudja önöket informálni!

Továbbá a műszaki vizsgához szüksége lesz:

 • Személyi igazolványra, vagy egyéb arcképes igazolványra
 • Lakcímkártyára
 • Kötelező biztosítás befizetését igazoló postai csekk, melyen az érvényességi idő jól olvasható, vagy egyéb, a biztosítótól kapott fedezeti igazolás. Utalásról szóló bizonylatot nem tudunk elfogadni!
 • Adott esetben meghatalmazásra, amennyiben nem a forgalmi engedélyben szereplő személy hozza a gépkocsit! Ehhez szükséges űrlap letölthető a honlapunkról!

Közlekedésbiztonsági alkatrészek:

 • Futómű felfüggesztés
 • Fékberendezés
 • Fényszórók - világítás
 • Szélvédő
 • Biztonsági övek
 • Légzsákok
 • ABS, ASR

Az Érdi Futómű és Műszaki vizsgacentrum rendelkezik az NFM Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgasorral, melyeken típustól független gépjármű műszaki felülvizsgálatot végez. 2007. május 1.-ét követően a használt gépjármű és pótkocsi forgalomba helyezés előtti vizsgálata, illetőleg időszakos vizsgálata során az integrált vizsgálatot is elvégzi a vizsgabiztos, ha a járművön korábban, még nem végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, illetőleg integrált vizsgálatot. A vizsgálat gyors és hatékony elvégzését a közlekedési hatóság által kifejlesztett informatikai rendszer támogatja. A jármű megvizsgálására irányuló hatósági tevékenység rövid ismertetése

 1. A gépjármű műszaki megvizsgálására irányuló hatósági tevékenység általában az ügyfél kérelmére indul. A kérelmet az ügyfél személyesen, vagy megbízottja útján terjeszti elő a vizsgálat elvégzésére jogosultsággal rendelkező vizsgáló állomáson. Az írásba foglalt megbízásból a hatóságnak meg kell tudni állapítania:
 • Természetes személy esetén meghatalmazó és a megbízott személyes adatait, (születési hely, idő, stb) személyi igazolványszámát, lakcímkártyáját kérjük elhozni.
 • Gazdasági, vagy társadalmi szervezetek esetén:

1. A szervezet nevét, címét, képviseletre jogosult nevét

2. Bírósági bejegyzés számát, és/vagy nyilvántartási számát,

3. Aláírási címpéldányát.

Jogszabályok:

 • 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet a gépjárművek műszaki megvizsgálásáról
 • 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Környezetvédelmi felülvizsgálat:

Az Érdi Futómű és Vizsgacentrum Cinke utcai telepén füstölés mérő és gázelemző berendezéssel teljesíti típustól függetlenül a 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, és a 7/2002 (VI.29) GKM-BM-KvVM rendeletben rögzített gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló rendeletet.

Azonban, ha már egy előre kitöltött meghatalmazással keres fel bennünket műszaki vizsgával kapcsolatosan, amennyiben nem személyesen a tulajdonos, vagy az üzembentartó jár el, segítségére lehetnek a következő letölthető dokumentumok:

Meghatalmazás mint természetes személy esetén:

Meghatalmazás mint jogi személy esetén:

A fájlokat megnyitni, az Adobe Reader nevű programmal tudja majd. A program letöltéséhez kérjük, kattintson az alábbi logóra: